Mustafa ZEYREK

Resim Üzerine Şiirler .... Y a k ı n d a ...........................